Dzk-27
Opis

Budynek mieszkalny jednorodzinny.Technologie wykonania

       Ławy fundamentowe szerokości  wykonane z betonu.

       Ściany zewnętrzne

  • styropian 12cm
  • pustak ceramiczny 25cm

Ściany wewnętrzne:

  • Nośne – pustak ceramiczny gr. 25cm  na zaprawie M15 obustronnie tynkowane tynkiem cem. – wap.
  • Działowe – pustak ceramiczny gr. 12cm  na zaprawie M15 obustronnie tynkowane tynkiem cementowo - wapiennymi

       Stropy  żelbetowe monolityczny gr. 14/16 cm

       Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej – płytowej o płycie gr. 12cm

       Nadproża żelbetowe monolityczne

 Dach płaski jednospadowy (stropodach) o konstrukcji żelbetowej gr. 14 cm

 Pokrycie – papa asfaltowa z posypką, kąt pochylenia połaci: 30.

     Powierzchnia zabudowy                   168,12 m2

Powierzchnia użytkowa                    162,09 m2

Kubatura budynku                             866,50 m3

Wysokość                                           7,20 m

Szerokość budynku                           13,415 m

Długość budynku                               17,73 m

Nasi partnerzy: